Per aquelles que tinguin alguna informació la norma general serà aquesta: Primer s’agafarà la informació del centre de la placa i si no en té la del faldó. No es tindrà en compte cap signe (+ – . , =). Només es faran servir els caràcters barrejats o sols fins arribar a 4 o més. […]