ELABORADORS

Plaques de cava de tiratge. Realitzades com a part de la cadena normal de producció i comercialització de les pròpies caves, Denominació d’origen: Cava. S’inclouen en aquest apartat les plaques publicitàries; també tenen cabuda en aquest apartat les plaques corresponents a escumosos, vins d’agulla, sidres, mostos i similars, excloses cerveses.

Elaboradors – Fora de catàleg.
En aquest apartat és validen les següents plaques.

– Plaques alienes a la cava (no reconegudes per les mateixes).
– Plaques falsificades (que es desconeix la seva procedència).
– Plaques procedents de robatoris (que no hagin estat embotellades)
– Plaques manipulades (diferències de color, text o a conseqüència d’altres factors naturals)
– Plaques amb errors d’impressió que no hagin estat embotellades i que posteriorment siguin modificades.
– Plaques fetes a mà per particulars.
– Plaques promocionals de particulars, entitats, associacions, clubs, etc …encara que portin el nom d’una cava, amb autorització o sense de la mateixa.
– Plaques de prova.
– Plaques que portin noms o logotips propis de persones que organitzin trobades o altres esdeveniments, encara que portin el nom d’una cava o marquista.

MARQUISTES

Altres empreses comercialitzadores habituals i no esporàdiques de caves o escumosos, no incloses a l’apartat anterior, que es fan embotellar producte amb la seva marca, o de la mateixa cava, per el.laboradors legalment homologats, amb la finalitat exclusiva de venda. Amb la marca del producte inscrita a l’oficina de patents i marques (OEPM) i amb expressió del número d’embotellador que haurà de constar a les ampolles.

Plaques modernes de Cavistes, Marquistes i Altres Autonomies, quan fan menció a una entitat, empresa, commemoració, esdeveniment o similars, passaran als apartats de pirules corresponents. Hi podràn haver-hi excepcions documentades per la comissió, si preval més el nom de la marcar que la menció que es fa en la placa.

Marquistes – Fora de catàleg.
S’aplicaran els mateixos criteris que els de l’apartat “Elaboradors-Fora de Catàleg”.

ALTRES AUTONOMIES

Vins escumosos i cava de fora de Catalunya, siguin elaboradors o marquistes (en aquest darrer cas poden ésser fins i tot marquistes amb productes embotellats a Catalunya). S’inclouen vins d’agulla, sidres, mostos i similars. S’exclouen
cerveses.

Plaques modernes de Cavistes, Marquistes i Altres Autonomies, quan fan menció a una entitat, empresa, commemoració, esdeveniment o similars, passaran als apartats de pirules corresponents. Hi podràn haver-hi excepcions documentades per la comissió, si preval més el nom de la marcar que la menció que es fa en la placa.

Autonòmiques – Fora de catàleg.
S’aplicaran els mateixos criteris que els de l’apartat “Elaboradors-Fora de Catàleg”.

Autonòmiques – No registrades.
Son aquelles marques, que no és troba la marca registrada.

PENDENTS

Plaques – Pendents d’identificar.
Son aquelles marques en que no és localitza tota l’informació necessària per completar la “info-cava”, ja siguin plaques de cava, marquistes o autonòmiques.

ESTRANGERES

Plaques estrangeres. Subcatalogades per països.

PIRULES

Altres plaques de cava. Embotellades o seques, Amb variants de subcatalogació. Veure apartat pirules.

Totes les plaques pirules que passat un any des de la seva publicació i que les tinguin fins a un mínim de 21 usuaris, passaran a l’apartat de No Validables, quan arribin a 22 usuaris que les tenen marcades passaran a l’apartat que correspongui.
Seran excepcions, les pirules autonòmiques, les pirules que estan ja en grups concrets i les pirules antigues i que sempre s’han considerat difícils i anteriors a l’any 2000

PIRULES DE CAVA

Aquesta categoria encabirà aquelles plaques d’elaboradors fetes o encarregades per particulars, restaurants o empreses que en tinguin l’exclusiva i que portin solament el nom de la cava, encara que NO hagin estat fetes al marge de l’elaborador o marquista, en definitiva el responsable, independentment o no del registre a l’OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
Queden excloses d’aquesta categoria les plaques ET (Especial Trobada), i les plaques CO (Comercials) a les quals les identifica el picto corresponent.
Plaques de botigues, sense registre de marca a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), es traslladaran a les categories ja creades “Pirules botigues” o “Pirules botigues sèries” segons correspongui.
Aquelles plaques d’elaboradors que no teníen registre de marca quan es van catalogar a xapes.net i que el van obtenir a posteriori, s’unificaran al lloc corresponent. Per a una millor informació, es farà constar aquesta circumstància a continuació del text de la placa, amb la data de publicació de la concessió de la marca per part de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
La resta, plaques sense registre de marca que, a més a més, no el tinguin sol•licitat, aniran a la nova categoria “Pirules de Cava”.
Les posteriors validacions de plaques (de Cava) amb sol•licitud de registre, aniran directament al lloc corresponent, amb nota explicant la circumstància.
Les plaques sense informació completa a l’hora de la validació (registre de marca i número d’embotellador) aniran provisionalment a “Plaques Pendents d’Identificar”. Si aquesta s’arriba a completar, s’ubicaran al lloc que els correspongui.

PIRULES MARQUISTES

Aquesta categoria encabirà aquelles plaques de marquistes fetes o encarregades per particulars, restaurants o empreses que en tinguin l’exclusiva i que portin el nom de la cava o del marquista, encara que NO hagin estat fetes al marge de l’elaborador o marquista, en definitiva el responsable, independentment o no del registre a l’OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
Queden excloses d’aquesta categoria les plaques ET (Especial Trobada), i les plaques CO (Comercials) a les quals les identifica el picto corresponent.
Les plaques de la desaperuda categoría “Marquistes no Registrats” les quals es van ubicar i continuaran ubicanse com segueix:
Plaques de botigues, sense registre de marca a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), es traslladaran a les categories ja creades “Pirules botigues” o “Pirules botigues sèries” segons correspongui.
Aquelles plaques de marquistes que no teníen registre de marca quan es van catalogar a xapes.net i que el van obtenir a posteriori, s’unificaran al lloc corresponent. Per a una millor informació, es farà constar aquesta circumstància a continuació del text de la placa, amb la data de publicació de la concessió de la marca per part de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

PLAQUES ANTIGUES

Algunes plaques entallades porten al mig del botó, un clau al centre amb una lletra que identificava els “cap de colla” dels empleats de la cava. Les diferents lletres dels claus no es consideraran placa diferent, si bé a la fitxa de la placa s’informarà de les diferents lletres conegudes. Tampoc es catalogaran aquelles plaques antigues que per desgast del motllo de fabricació, presentin variacions a les lletres o imatges. S’informarà igualment a la fitxa de la placa d’aquestes diferències.

PICTO ET (Especial Trobada)

Identifica les plaques de cava tan d’elaboradors, com de marquistes o d’ escumosos, editades especial i exclusivament per a la venda en ampolla en trobades públiques de col·leccionistes de plaques de cava. Les entrades noves de plaques ET descriuran obligatòriament la data i el lloc de la trobada, i en cas que es conegui, la tirada d’ampolles embotellades.
En el cas que s’embotellin una o més plaques i que al mateix temps s’entreguin sense ampolla, és a dir seques, qualsevol d’aquelles no tindran la consideració d’ET’s.
No és consideraran plaques ET, les que no estiguin esmentades prèviament als anunciats de les trobades de xapes.net.
Els anunciats de les trobades ens hauran de ser comunicades amb set dies d’antelació com a mínim.

PICTO CO (Comercial)

Identifica les plaques de cava tan d’elaboradors, com de marquistes o d’ escumosos, de particulars, etc., que no segueixen un circuït normal de comercialització per part dels editors o de les persones que amb autorització o sense, de les caves, de marquistes o fabricants d’escumosos, tenen com a finalitat la venda o intercanvi.
Aquelles plaques de Trobades de Col·leccionistes en les quals s’embotellin una o més plaques i que al mateix temps s’entreguin sense ampolla, és a dir seques, es catalogaran totes amb el picto CO.

NOTA: plaques excloses
Les plaques fetes a mà i/o artístiques, sense marca d’elaborador o marquista.
S’eliminaran de pendents de validar, totes les plaques d’elaboradors, marquistes, escumosos, ET, i CO, que tot i estar editades, no hagin sortit encara al mercat.
No es validaran noves plaques amb variants poc significatives en quant a color o clixé.

PICTO “P.C.” – (Plaques de Col·lecció).

Es consideraran “Plaques de Col·lecció” les editades per particulars (sense permís de les caves, altres si el demanen per fer-ne unes quantes i després fan les que volen), les de marquistes (amb registre de marca, o no), les de caves (algunes actualment tancades), en que l’única finalitat de les mateixes, són la seva venda a través de les parades de venedors (legalitzats o no) a les trobades o per altres mitjans i que en alguns casos també serveixen per part de qui les edita, pel seu stock, per l’intercanvi.
Quasi totes són plaques “seques”, amb l’única excepció d’algunes fetes per ETs, que s’entèn que al menys unes quantes si han estat envasades, aquestes continuaran amb el picto ET.

També seran considerades amb aquest picto les plaques “promocionals”, també aquelles que (embotellades o no) es regalen en esdeveniments relacionats en el mon de les plaques, com dinars, sopars, actes commemoratius o altres.

Les plaques esmentades, tindran la consideració d’aquesta categoria, es podran marcar i puntuaran en el ranking.

TAPS DE PLÀSTIC.

Durant uns anys es va provar de substituir els taps de suro per taps de plàstic a fi d’abaratir els costos i donar al cava més garanties asèptiques que potser el suro no sempre garantia.
Alguns taps de plàstic portaven gravada a la part superior la marca, de vegades en una mena de placa que fins i tot es podia separar del tap; d’altres duien gravat senzillament en paper imprès a dins.
Solsament es validaran els taps personalitzats, no genèrics.

TAPS DE ROSCA.

Son aquells que van roscats al coll de l’ampolla.
Acostumen a ser per ampolles petites que fan servir les empreses de cava que venen a les companyies aèries i ferroviàries i que es poden obrir de manera senzilla.
Normalment van dins de caputxons de plàstic.
No més es validaran els taps personalitzats a la part superior o interior, no genèrics.

TAPS CORONA.

Als anys 60 amb la finalitat de popularitzar el cava, es va començar a fer servir aquest tipus de taps, per a ampolles petites que podien ser de cava o de un vi anomenat “granvàs”, en l’elaboració del qual la segona fermentació no es fa en ampolla sinó en grans dipòsits, això fa que de vegades sigui impossible saber si els taps, corresponen a un o altre producte.
No més es validaran els taps personalitzats, no genèrics.

VARIS.

Aquest apartat inclourà plaques d’altres materials que no estiguin inclosos en cap dels apartats de catalogació.
Tindran de ser editades per caves, podran ser publicitàries i sempre personalitzades.
Tampoc es validaran les anomenades “grapes”, ja siguin personalitzades o no.

La comissó es reserva el dret de catalogar les plaques dubtoses al lloc on cregui més adïent, tenint en compte les informacions de que disposi.