ELABORADORS

Plaques de cava de tiratge. Realitzades com a part de la cadena normal de producció i comercialització de les mateixes caves, Denominació d’origen: Cava – Corpinnat – Clàssic Penedès ……
S’inclouen en aquest apartat les plaques publicitàries; també tenen cabuda en aquest apart les plaques corresponents a escumosos, vins d’agulla, sidres, mosts i similars, productes qualificats a Niza 33, excloses cerveses.
Plaques d’exportació: Es consideraran plaques de tiratge aquelles que a part de ser exportades també estan a la venda a la cava.
Les que sols són d’exportació i no és podem adquirir enlloc, portaran el picto CO.

Elaboradors – Fora de catàleg.
En aquest apartat és validen les següents plaques.

– Plaques alienes a la cava (no reconegudes per les mateixes).
– Plaques falsificades (que es desconeix la seva procedència).
– Plaques procedents de robatoris (que no hagin estat embotellades)
– Plaques manipulades (diferències de color, text o a conseqüència d’altres factors naturals)
– Plaques amb errors d’impressió que hagin estat embotellades o no, i que posteriorment siguin modificades.
– Plaques fetes a mà per particulars.
– Plaques promocionals de particulars, entitats, associacions, clubs, etc …encara que portin el nom d’una cava, amb autorització o sense de la mateixa.
– Plaques de prova.
– Plaques que portin noms o logotips propis de persones que organitzin trobades o altres esdeveniments, encara que portin el nom d’una cava o marquista.

MARQUISTES

Altres empreses comercialitzadores habituals i no esporàdiques de caves o escumosos, no incloses a l’apartat anterior, que es fan embotellar producte amb la seva marca, o de la mateixa cava, per el.laboradors legalment homologats, amb la finalitat exclusiva de venda. Amb la marca del producte inscrita a l’oficina de patents i marques (OEPM) i amb expressió del número d’embotellador que haurà de constar a les ampolles.

Tot i que un marquista estigui correctament registrat a l’OPEM, si el mateix no embotella de forma regular, i no té un canal de distribució. Les seves plaques es passaran a pirules/especulació.

Plaques modernes de Cavistes, Marquistes i Altres Autonomies, quan fan menció a una entitat, empresa, commemoració, esdeveniment o similars, passaran als apartats de pirules corresponents. Hi podràn haver-hi excepcions documentades per la comissió, si preval més el nom de la marcar que la menció que es fa en la placa.

Marquistes – Fora de catàleg.
S’aplicaran els mateixos criteris que els de l’apartat “Elaboradors-Fora de Catàleg”.

ALTRES AUTONOMIES

Vins escumosos i cava de fora de Catalunya, siguin elaboradors o marquistes (en aquest darrer cas poden ésser fins i tot marquistes amb productes embotellats a Catalunya). S’inclouen vins d’agulla, sidres, mostos i similars. S’exclouen
cerveses.

Plaques modernes de Cavistes, Marquistes i Altres Autonomies, quan fan menció a una entitat, empresa, commemoració, esdeveniment o similars, passaran als apartats de pirules corresponents. Hi podràn haver-hi excepcions documentades per la comissió, si preval més el nom de la marcar que la menció que es fa en la placa.

Autonòmiques – Fora de catàleg.
S’aplicaran els mateixos criteris que els de l’apartat “Elaboradors-Fora de Catàleg”.

Autonòmiques – No registrades.
Son aquelles marques, que no és troba la marca registrada.

PENDENTS

Plaques – Pendents d’identificar.
Son aquelles marques en que no és localitza tota l’informació necessària per completar la “info-cava”, ja siguin plaques de cava, marquistes o autonòmiques.

ESTRANGERES

Plaques estrangeres. Subcatalogades per països.

PIRULES

Altres plaques de cava. Embotellades o seques, Amb variants de subcatalogació. Veure apartat pirules.

Totes les plaques pirules que passat un any des de la seva publicació i que les tinguin fins a un mínim de 21 usuaris, passaran a l’apartat de No Validables, quan arribin a 22 usuaris que les tenen marcades passaran a l’apartat que correspongui.
Seran excepcions, les pirules autonòmiques, les pirules que estan ja en grups concrets i les pirules antigues i que sempre s’han considerat difícils i anteriors a l’any 2000

EDICIONS ESPECIALS – CAVA

Aquesta categoria inclourà aquelles plaques que no siguin edicions oficials de tiratge de la cava.
Plaques seques editades amb permís o sense de la cava, les primeres aniran com “PCs” i les segones a “Fora catàleg”.
Queden excloses d’aquest apartat les plaques que solament portin el nom de la cava, escut o logotip, i imatges personals, etc., etc., passaran als apartats corresponents de Pirules.
Inclouran també alguns petits elaboradors que no tinguin la marca registrada a l’OEPM.
Altres plaques no compreses en aquest apartat i que a criteri de la Comissió mereixin aquesta qualificació.

EDICIONS ESPECIALS – MARQUISTES

Aquesta categoria inclourà aquelles plaques que no siguin edicions oficials de tiratge del marquista.
Plaques seques editades amb permís o sense de la marca, les primeres aniran com “PCs” i les segones a “Fora catàleg”.
Queden excloses d’aquest apartat les plaques que solament portin el nom de la marca, escut o logotip, i imatges personals, etc., etc., passaran als apartats corresponents de Pirules.
Inclouran també les marques amb el “Registre de Marca” caducat i que no tinguin cap sol·licitud de renovació i continuïn editant plaques.
També noves marques, encara que estiguin degudament registrades a l’OEPM i que solament i des del principi editant plaques seques, o siguin PCs, aleshores no es pot obrir categoria amb l’info-cava, ja que el R.E. no existeix.
Les categories obertes són del principi de xapes.net i així que van caducant es regularitzen.
Altres plaques no compreses en aquest apartat i que a criteri de la Comissió mereixin aquesta qualificació.

PLAQUES ANTIGUES

Algunes plaques entallades porten al mig del botó, un clau al centre amb una lletra que identificava els “cap de colla” dels empleats de la cava. Les diferents lletres dels claus no es consideraran placa diferent, si bé a la fitxa de la placa s’informarà de les diferents lletres conegudes. Tampoc es catalogaran aquelles plaques antigues que per desgast del motllo de fabricació, presentin variacions a les lletres o imatges. S’informarà igualment a la fitxa de la placa d’aquestes diferències.

PICTO ET (Especial Trobada)

Identifica les plaques envasades d’elaboradors, marquistes i autonòmiques amb productes com cava, escumosos i altres varietats, sempre que estiguin reconegudes amb el Niza 33, editades especialment i exclusivament per a la venda en ampolla en trobades públiques de col·leccionistes de plaques de cava.
Les entrades noves de plaques ET descriuran obligatòriament la data i el lloc de la trobada, i en cas que es conegui, la tirada d’ampolles embotellades.
Les plaques que s’entreguin sense ampolla, complimentant les ETs, qualsevol d’aquelles no tindran la consideració d’ET’s i si amb el picto CO, sempre que hagin estat prèviament anunciades.
Les plaques que no siguin les oficials de les trobades i que es lliurin seques o embotellades als esmorzars, dinars, sor-teixos, etc., etc., no es consideraran plaques ET, sinó, PCs, aquestes també han d’estar prèviament als anunciats de les trobades de xapes.net.
Els anunciats de les trobades ens hauran de ser comunicades amb set dies d’antelació com a mínim, en cas contrari poden ser anul·lades.
Qualsevol placa seca o envasada que es presenti en una trobada i no estigui prèviament anunciada, passarà directament a l’apartat de PC.

Com que moltes de les plaques de trobades que es presenten com a nova placa de tiratge, llavors s’acaba demostrant que realment no ho són, i que són pactes entre els organitzadors de la trobada, i les mateixes caves. Totes les plaques que es presentin a trobades encara que es digui que són de tiratge, passaran a ser ET. I si cal després de les corresponents investigacions, ja passarien a ser tiratge. No ens valdrà que la cava ens ho digui, ja que això el temps ens ha demostrat que les caves diuen el que millor els convingui, o el que han pactat amb els organitzadors de la trobada.

PICTO CO (Comercial)

Identifica les plaques de cava tan d’elaboradors, com de marquistes o d’ escumosos, de particulars, etc., que no segueixen un circuït normal de comercialització per part dels editors o de les persones que amb autorització o sense, de les caves, de marquistes o fabricants d’escumosos, tenen com a finalitat la venda o intercanvi.
Aquelles plaques de Trobades de Col·leccionistes en les quals s’embotellin una o més plaques i que al mateix temps s’entreguin sense ampolla, és a dir seques, es catalogaran totes amb el picto CO.

NOTA: plaques excloses
Les plaques fetes a mà i/o artístiques, sense marca d’elaborador o marquista.
S’eliminaran de pendents de validar, totes les plaques d’elaboradors, marquistes, escumosos, ET, i CO, que tot i estar editades, no hagin sortit encara al mercat.
No es validaran noves plaques amb variants poc significatives en quant a color o clixé.

PICTO “P.C.” – (Plaques de Col·lecció).

Es consideraran “Plaques de Col·lecció” les editades per particulars (sense permís de les caves, altres si el demanen per fer-ne unes quantes i després fan les que volen), les de marquistes (amb registre de marca, o no), les de caves (algunes actualment tancades), en que l’única finalitat de les mateixes, són la seva venda a través de les parades de venedors (legalitzats o no) a les trobades o per altres mitjans i que en alguns casos també serveixen per part de qui les edita, pel seu stock, per l’intercanvi.
Quasi totes són plaques “seques”, amb l’única excepció d’algunes fetes per ETs, que s’entèn que al menys unes quantes si han estat envasades, aquestes continuaran amb el picto ET.

També seran considerades amb aquest picto les plaques “promocionals”, també aquelles que (embotellades o no) es regalen en esdeveniments relacionats en el mon de les plaques, com dinars, sopars, actes commemoratius o altres.

Les plaques esmentades, tindran la consideració d’aquesta categoria, es podran marcar i puntuaran en el ranking.

TAPS DE PLÀSTIC.

Durant uns anys es va provar de substituir els taps de suro per taps de plàstic a fi d’abaratir els costos i donar al cava més garanties asèptiques que potser el suro no sempre garantia.
Alguns taps de plàstic portaven gravada a la part superior la marca, de vegades en una mena de placa que fins i tot es podia separar del tap; d’altres duien gravat senzillament en paper imprès a dins.
Solsament es validaran els taps personalitzats, no genèrics.

TAPS DE ROSCA.

Son aquells que van roscats al coll de l’ampolla.
Acostumen a ser per ampolles petites que fan servir les empreses de cava que venen a les companyies aèries i ferroviàries i que es poden obrir de manera senzilla.
Normalment van dins de caputxons de plàstic.
No més es validaran els taps personalitzats a la part superior o interior, no genèrics.

TAPS CORONA.

Als anys 60 amb la finalitat de popularitzar el cava, es va començar a fer servir aquest tipus de taps, per a ampolles petites que podien ser de cava o de un vi anomenat “granvàs”, en l’elaboració del qual la segona fermentació no es fa en ampolla sinó en grans dipòsits, això fa que de vegades sigui impossible saber si els taps, corresponen a un o altre producte.
No més es validaran els taps personalitzats, no genèrics.

VARIS.

Aquest apartat inclourà plaques d’altres materials que no estiguin inclosos en cap dels apartats de catalogació.
Tindran de ser editades per caves, podran ser publicitàries i sempre personalitzades.
Tampoc es validaran les anomenades “grapes”, ja siguin personalitzades o no.

La comissó es reserva el dret de catalogar les plaques dubtoses al lloc on cregui més adïent, tenint en compte les informacions de que disposi.