PICTO “P.C.” – (Plaques de Col·lecció).

Es consideraran “Plaques de Col·lecció” les editades per particulars (sense permís de les caves, altres si el demanen per fer-ne unes quantes i després fan les que volen), les de marquistes (amb registre de marca, o no), les de caves (algunes actualment tancades), en que l’única finalitat de les mateixes, són la seva venda a través de les parades de venedors (legalitzats o no) a les trobades o per altres mitjans i que en alguns casos també serveixen per part de qui les edita, pel seu stock, per l’intercanvi.
Quasi totes són plaques “seques”, amb l’única excepció d’algunes fetes per ETs, que s’entèn que al menys unes quantes si han estat envasades, aquestes continuaran amb el picto ET.