No implica cap obligació, totes les dades com ara el teu correu electrònic només s’utilitzarà per finalitats relacionades amb la pròpia pàgina web, i no es donarà sota cap circumstància a terceres persones. Qualsevol usuari podrà demanar que s’elimini el seu compte comunicant-t’ho a web@xapes.net

El que si et demanem és respecte per a la resta del usuaris, i que complexis els canvis que pactis.