Si es marxa per voluntat pròpia no es tindrà dret a recuperar el pagament de la subscripció. La compte es mantindrà en funcionament fins que caduqui per falta de pagament.