Si ets expulsat per un comportament incorrecte, se’t tornara la part proporcional al temps que et queda abans no venci la teva subscripció. Els costos que es puguin generar per el retorn de la subscripció aniran a càrrec del usuari.