Per poder valorar un usuari s’ha d’haver abans fet un intercanvi.

Una altre opció es donar una opinió sobre un usuari, que es pot fer a la secció de opinió de la fitxa de cada usuari.