Per valorar un usuari tens que haver fet un canvi amb ell. Per iniciar un canvi amb un altre usuari has d’anar a la fitxa de l’usuari amb qui vulguis canviar, i iniciar un nou canvi.

Cal revisar les valoracions que han fet els altres usuaris, abans de començar un canvi.

Una altre forma de valorar un usuari,  és fer una opinió de un altre usuari. Per fer una opinió sobre un altre usuari s’ha d’anar a la fitxa del usuari, i desprès a la secció de opinió. Allà podràs deixar la teva opinió, i veure les que han fet els altres usuaris.