Per aquelles que tinguin alguna informació la norma general serà aquesta:

Primer s’agafarà la informació del centre de la placa i si no en té la del faldó.

No es tindrà en compte cap signe (+ – . , =). Només es faran servir els caràcters barrejats o sols fins arribar a 4 o més.

Exemples:
4 + UNA = 4UNA
60 + 1 = 6011
A.A.C.G. = AACG
N F TU Y YO = NFTUYYO

Sempre hi ha d’haver com a mínim 4 caràcters, si no hi són es repetirà l’últim caràcter fins arribar a 4.

Exemples:
R = RRRR
1 = 1111
GP = GPPP
12 = 1222
JTM = JTMM
123 = 1233

Les paraules compostes de menys de tres lletres s’agruparan a fi de completar una paraula superior a tres lletres.

Exemples: Fer For = Ferfor Cal Xim = Calxim El Cep = Elcep

En tots els casos es mantindrà el text real al faldó, contorn, centre i revers, i es posarà tal com indiquem a l’apartat “altres” de la mateixa placa.

Les pirules que només diu CAVA o VIADER es mantindran a PPDDI ja que per la quantitat que ni han son difícils de trobar per el cercador.