Les xapes

Que significa la bandera a la part superior?

La bandera vol dir que la placa està en oferta. Si entres a dins de la fitxa de la xapa, hi ha una secció de ofertes. Allà veuràs l’usuari que ha posat aquesta xapa en ofertes.

Què vol dir el símbol PC?

PICTO “P.C.” – (Plaques de Col·lecció). Es consideraran “Plaques de Col·lecció” les editades per particulars (sense permís de les caves, altres si el demanen per fer-ne unes quantes i després fan les que volen), les de marquistes (amb registre de marca, o no), les de caves (algunes actualment tancades), en que l’única finalitat de les […]

Com entrar una nova placa

S’ha d’accedir a l’opció de Xapes->Nova S’han d’omplir tots els camps que calgui en totes les seccions i cal tenir en compte la següent informació: “A tots els usuaris que entreu noves plaques per validar, us volem demanar que: Les imatges siguin preses de manera frontal. Imatges nítides. Sense reflexos de flaix. En format jpg. […]

Què vol dir el símbol CO?

CO: Identifica les plaques de cava, de marquistes, d’escumosos, de particulars, etc., que no segueixen un circuït normal de comercialització per part dels seus editors o de les persones que amb autorització o sense ella, de les caves, de marquistes o fabricants d’escumosos, tenen com a finalitat la venda o intercanvi de les plaques.

Què vol dir el símbol ET?

ET: Identifica les plaques de cava, de marquistes o d’escumosos, editades especial i exclusivament per a la venda en ampolla en trobades públiques de col.leccionistes de plaques de cava. Les entrades noves de plaques ET descriuran obligatòriament la data i el lloc de la trobada, i en cas que es conegui, la tirada d’ampolles embotellades.

Què és un Elaborador?

Plaques de cava de tiratge. Realitzades com a part de la cadena normal de producció i comercialització de les pròpies caves, Denominació d’origen: Cava. S’inclouen en aquest apartat les plaques genèriques, les publicitàries i les de colors; també tenen cabuda en aquest apartat les plaques corresponents a escumosos, vins d’agulla, sidres, mostos i similars, excloses […]

Perquè serveix l’estrella que hi ha sota les plaques?

La estrella serveix per marca les plaques que busques amb un interès especial. Al marcar-les els altres usuaris sabran quines plaques tens preferències en trobar, i les podran comparar amb les seves repetides. Des de la fitxa de l’usuari es pot accedir a les plaques que busca i poder-les comparar amb les teves repetides.

Perquè serveix el quadre que hi ha sota les plaques ?

El quadre a sota de la placa serveix per marcar que la placa no t’interessa. Això pot servir perquè quant algú et vulgui fer una oferta pugui saber quines plaques no t’interessen.

Que significa el requadre blau en la imatge de la placa?

Significa que la placa es troba a la nevera. Això vols dir que la comissió ha demanat més informació referent a la placa per poder-la catalogar. Si s’accedeix a la fitxa de la placa es trobarà més informació sobre que demana la comissió.