Plaques de cava de tiratge. Realitzades com a part de la cadena normal de producció i comercialització de les pròpies caves, Denominació d’origen: Cava. S’inclouen en aquest apartat les plaques genèriques, les publicitàries i les de colors; també tenen cabuda en aquest apartat les plaques corresponents a escumosos, vins d’agulla, sidres, mostos i similars, excloses cerveses. De les plaques genèriques de colors s’exclouran les variants d’un mateix color. S’inclouen les plaques genèriques de plàstic corresponents a les dècades 60 i 70 fent esment de la marca a que corresponen.