La estrella serveix per marca les plaques que busques amb un interès especial. Al marcar-les els altres usuaris sabran quines plaques tens preferències en trobar, i les podran comparar amb les seves repetides. Des de la fitxa de l’usuari es pot accedir a les plaques que busca i poder-les comparar amb les teves repetides.