Queda prohibida tota activitat econòmica a la web. S’enten per activitat econòmica la venda de plaques, col•leccions senceres i/o altres productes. Només es permetrà en el cas d’intercanvis entre grups d’usuaris i on l’únic cost és en l’enviament. No es permetrà cap mena oculta d’activitat econòmica, ni en qualsevol altra activitat que no ho sembli. En aquests casos l’Administrador de la web tindrà l’última decisió.

En el cas que algú incompleixi aquesta norma, serà avisat perquè aturi l’activitat. Si no ho fa, l’Administrador de la web prendrà les mesures que cregui necessàries.

Excepcionalment, es permet que grups d’usuaris realitzin compra i venda, i/o activitats econòmiques dins d’un grup, però qualsevol mena de publicitat en els fòrums de la web, quedarà reduïda a una sola referència de l’existència del grup.