Un grup serveix per unir usuaris que estiguin interessats en una mateixa temàtica.

En els grups els usuaris tenen:

  • El mur: on discutir sobre la temàtica del grup.
  • Fotos: on poden els membres del grup pujar fotografies.
  • Plaques: on publicar plaques