L’administrador del grup és l’encarregat de gestionar-lo. I te la potestat d’eliminar qualsevol contingut que si publiqui.