Ben segur que si tots els usuaris del xapes.net ens poséssim a fer un catàleg de plaques de cava, ens trobaríem amb el resultat de 1000 catàlegs diferents.

Per diferents circumstàncies entenem, cadascú a la nostra manera, que una placa cal catalogar-la així o d’una altra forma. És certament complicat trobar la fórmula que hagués de permetre unanimitat en aquest sentit. Fins i tot deixant de banda interessos econòmics o de qualsevol mena, les catalogacions en general, sempre tenen punts de desacord.

Al nostre entorn hi ha, de moment, dues referències principals a l’hora de classificar les plaques. Ambdues, naturalment respectables i sobretot fetes amb esforç. Ens referim a les publicacions dels “Col·leccionistes de Plaques de Cava “CPC” i a la d’en Jordi Viader (declarada pròpia de l’ACP-Bagà).

El xapes.net ha anat ampliant la seva base de dades amb la voluntat i treball dels seus usuaris i, per descomptat, del seu propietari. A banda de facilitar l’intercanvi, ha vist créixer verticalment el nombre de plaques de diferents categories fins el punt d’ultrapassar la xifra de 23000 unitats diferents.

L’objectiu de millorar la classificació de tal quantitat de matèria, ha fet aparèixer al fòrum del xapes.net diverses intervencions en aquest mateix sentit.

Recollint les variades però ben concretes intencions de millora, quant a l’aspecte de classificació, diferents usuaris que varen mostrar públicament o en privat la seva disposició a treballar-hi, es van anar organitzant, a fi d’intentar la creació d’uns grups de treball que haurien de conduir a una adaptació més real i objectiva de la classificació de les plaques de cava, comptant en tot moment amb la implicació tècnica d’en David Gironella.

El resultat d’això és aquesta proposta de recatalogació, que inclou els conceptes i criteris que, al nostre entendre, caldria aplicar i que estan especificats ens els diferents apartats.

La pròpia independència de les persones que han treballat en aquest projecte, ha portat a la creació de nous grups de catalogació de plaques de cava. Aquest aspecte tan delicat es concreta, no tan sols en la diferenciació clara de les anomenades ET (especial trobada), sinó en donar a conèixer l’existència d’una gran quantitat de plaques de caire comercial, (CO) la definició de les quals s’explica tanmateix en el corresponent apartat.

Comissió de catalogació del xapes.net

gener de 2007