Totes les plaques pirules que passat un any des de la seva publicació i que les tinguin fins a un mínim de 21 usuaris, passaran a l’apartat de No Validables, quan arribin a 22 usuaris que les tenen marcades passaran a l’apartat que correspongui. Donarem el mateix tracte a les plaques pirules que es pengin a la web i portin data de més d’un any d’antiguitat.
Seran excepcions, les pirules autonòmiques, les pirules que estan ja en grups concrets i les pirules antigues i que sempre s’han considerat difícils i anteriors a l’any 2000

ASSOCIACIONS I CLUBS

Associacions, fundacions, i clubs esportius o dedicats a altres activitats.

EMPRESES

Empreses en general: Botigues, bodegues, cellers, carnisseries, perfumeries, supermercats, etc. Tret de les classificades a restauració.

CELEBRACIONS, COMMEMORATIVES, FIRES I FESTES

Editades en motiu de celebracions, commemoracions, fires i festes.

NO CATALOGADES

– Es podran marcar.
Plaques de procedència no definida. Plaques de vidre i/o estany amb marca d’el.laborador o marquista.

OFICIALS

Plaques editades per organismes oficials, tan estatals, autonòmics o locals, però que es puguin trobar les plaques en els mencionats organismes i en quantitat. S’inclouen les plaques d’Incavi, de la Confraria del Cava i del Consell Regulador del Cava.

RESTAURACIÓ

Bars, cafeteries, restaurants, hotels i similars.

Per culpa de la proliferació de Plaques de Restauració en els últims mesos i amb un tant per cent molt elevat sense permís del Restaurant i reben només una nota d’usuari dient “aquesta placa no té permís del propietari del Restaurant” i considerant que és insuficient, ja que en tots els casos és per tenir la placa, a partir d’avui passarà una placa de Restauració a No Validable, quan el propietari ens faci arribar la reclamació a xapes.net acreditant ser el propietari i denunciant que passi a No Validable.

SÈRIES

Incloses Escuts de Tarragona i plaques RBA. Aquestes darreres, si han estat embotellades per a la seva venda normal, abans o després de la seva edició, es catalogaran a la categoria corresponent, però amb la informació a “d’altres” que avisi del fet que n’existeixen d’iguals de RBA, no és borraran aquestes, per tal de tindre completa l’edició, per una millor informació. Degut a la proliferació de plaques amb el mateix logotip i text i que per tant només varia el color d’impressió, es reclassificaran als nous apartats de sèrie les edicions de tres o més plaques presentades en un mateix any”.

SÈRIES DE TROBADES

Les sèries de tres o més plaques pirules de trobada editades a partir del mateix motlle o clixé es classificaran en aquest apartat.

ESPECULACIÓ

Plaques editades amb suposada intenció d’especular.

TROBADES

Subcatalogades per anys. Les pirules de trobades en que no consti l’any a la pròpia placa, s’inclouran en la sub-catalogació de “trobades” sense expressió de l’any, encara que aquesta dada es conegui. Queden exemptes d’aquesta darrera consideració, les sèries de plaques (de dues o més) que formin la paraula “trobada” o “trobada any”, sempre i quan dites plaques es refereixin i hagin estat editades pel mateix tema, la mateixa trobada i el mateix dia de celebració d’aquesta. Les plaques editades fins a l’any 2000 que portin la paraula “Mostra”, “Diada”, “Aplec” o “Fira” i que és conegut que corresponen a Trobades s’ubicaran a l’apartat de Pirules-Trobades. Si s’especifica l’any, al seu lloc, i sinó porta l’any a l’apartat genèric de Trobades. També es respectarà la seva col·locació si es continuen celebrant amb posterioritat a l’esmentat any. Les plaques pirules de trobada o altres grups que portin un nom personal, nick d’usuari o fotografia imprès, es col·locaran a l’apartat celebracions.

GRUPS

Estaran ubicades en aquest apartat totes les plaques que facin menció al grup i siguin reconegudes per al mateix, que es donarà com a preferent encara que la placa pugui al·ludir a trobades, celebracions, etc.

Per poder crear un grup és necessari tindre un mínim de 100 plaques.

 • Grup Associats ACP Baga
 • Grup Comparteix una copa amb…
 • Grup dels 15
 • Grup K no farte de na!!!
 • Grup Sabata i Espardenya
 • Grup Sibarites del caviar.
 • Grup Terra Catalana cava.
 • Grup Terra Catalana Josep Dinou
 • Grup Compartim les mateixes aficions.
 • Grup Iplack
 • Grup La llesca
 • Grup Penya Barcelonista de Col·leccionistes de Plaques de Cava.
 • Grup Plaques de la Cris
 • Grup Plaques Personalitzades Iplack.
 • Grup RBA Col·lecció 2004-2005
 • Grup RBA Col·lecció 2005-2006
 • Grup Serie 720 papellones
 • Grup Serie Diari Tarragona
 • Grup MB Cava
 • Grup Penya Gironina
 • Grup Escut Cat.
 • Grup Colección Parches
 • Grup Pin Up
 • Grup Plaques Botó.
 • Grup Discocat
 • Grup Festa Aniversari Josep i Lourdes
 • Grup Pobles Catalunya
 • Grup Plaque/Plaques Generique/Genèriques
 • Grup Pellofa
 • Grup Pobles Comarques d’Aragó
 • Grup Herge
 • Grup Col·lecció Gegants
 • Grup Aimants Imanes Imants Magnets (PGAI)
 • Grup Colección Papas
 • Grup Gegants de Mataró

PLAQUES EXCLOSES

S’eliminaran de pendents de validar, totes les plaques que malgrat estar editades, no hagin sortit encara al mercat.

Pirules amb ERRADES

S’acceptaran en el cas de que es tracti d’un error litogràfic i que no hagin estat tornades a editar correctament. Les fabricades per a una data concreta i específicament mostrada a la pròpia placa que per motius “honrats” no vagin sortir al mercat quan els tocava, s’inclouran a la web sempre que siguin aprofitades per a una altra data i trobada.

NO VALIDABLES

– Es podran marcar.

Plaques que no puguin catalogar-se en qualsevol dels apartats anteriors. Per exemple les fetes de vidre, que continguin errades, que siguin proves, etc.

– Plaques de Vidre.
– Plaques d’Estany.
– Plaques de Fosa.
– Plaques de fusta.
– Plaques “Botó” (son les de fosa amb un paper enganxat).
– Plaques amb errades tornades a editar, (passant en aquest l’equivocada).
– Plaques de Prova. També es consideren plaques de prova aquelles que, després d’un temps prudencial, no les tenen un nombre considerable d’usuaris.
– Plaques fetes i pintades a mà.
– Plaques sense acabar el seu procés de fabricació.
– Plaques sense el consentiment dels organitzadors de qualsevol acte igual que plaques sense el consentiment del propietari de la marca, eslògan, campanya…, etc.